2020-05-01 13_04_12-DSC_5855

Survivalrun Udenhout 2020 AFGELAST!

Met grote spijt moeten we mededelen, dat de Survivalrun van Udenhout in 2020 (19 en 20 september) is afgelast. In verband met COVID-19 was het onmogelijk om de run te laten doorgaan.

Personen die zich al hebben ingeschreven, krijgen hun geld teruggestort.

Woord van de voorzitter

Beste mensen,

Onzekere tijden met duidelijke regels brengen moeilijke beslissingen met zich mee. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar de Covid-19 regels gelden in elk geval tot 1-9-2020. Wij als organisatie [SAF] verwachten dan ook niet dat de regels na die datum enorm zullen gaan versoepelen. De 1,5m regel zal dan nog blijven gelden en dat is nou juist de regel die de grootste praktische problemen met zich mee brengt. Denk daarbij aan de omstandigheden in kleed- en douche ruimtes, aan de toeschouwers die in grote getale komen kijken en ook allemaal afstand van elkaar en van de deelnemers moeten houden. Afstanden tussen deelnemers bij de start en verderop in het parcours. Als organisatie worden we verantwoordelijk gesteld dat die regels worden nageleefd. Zo niet, dan kunnen we geconfronteerd worden met fikse boetes en andere consequenties. Ook willen we geen risico lopen dat ons evenement oorzaak is van uitbreiding van eventuele besmettingen.

Daarom hebben wij besloten om de run van 2020 NIET door te laten gaan. Uiteraard krijgen mensen die reeds hebben ingeschreven hun geld terug.

Dit besluit viel ons heel zwaar en we hebben er bewust voor gekozen om dit besluit reeds in een vroeg stadium te nemen.
Want een wedstrijd organiseren vergt veel tijd en energie en is zeker niet in 2 of 3 avonden gebeurd. Tot nu toe hadden we enkel nog maar wat papierwerk gedaan en een grove planning gemaakt. Het échte werk stond nog te beginnen; vrijwilligers regelen, sponsoren benaderen, draaiboeken maken, landeigenaren om toestemming vragen en de hindernissen in detail uitwerken. Beter nu besluiten om niet verder te gaan, dan in een later stadium en veel werk voor niets gedaan te hebben.

Hopelijk hebben jullie allen begrip voor dit besluit, want jullie gezondheid en veiligheid staan wat ons betreft voorop.

Ik zou nog willen zeggen: blijf gezond en hopelijk zien we jullie op 18 en/of 19 september 2021 weer voor een mooie survivalrun in Udenhout.

Met sportieve groet,
Bert Pennings
voorzitter SAF Udenhout.