Privacy Statement

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Survive and Feelgood (SAF) verwerkt van deelnemers aan Survivalrun Udenhout of andere geïnteresseerden.
Als deelneemt aan een survivalrun of om een andere reden persoonsgegevens aan SAF verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting SAF
Weegbree 14
5071 HP Udenhout
KvK nummer 41098035

SAF is bereikbaar via het secretariaat:
e-mail : secretariaat@survivalrunudenhout.nl
telefoon : 06-28238927

Binnen het bestuur is Micha Slenters aanspreekpunt voor het privacy beleid van de SAF.

Artikel 2. Welke gegevens verwerkt SAF en voor welk doel?

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap of deelname aan een survivalrun worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b) adresgegevens, eventueel postadres;
c) telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer.
2.2 SAF verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b) jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van SAF;
c) jouw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van inschrijfgeld, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen;
2.3 jouw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met SAF en je te informeren over de ontwikkelingen van de organisatie.
2.4 E-mail berichtgeving:
SAF gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over deelname aan Survivalrun Udenhout. Afmelding voor mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan een verzonden e-mail.

Artikel 3. Bewaartermijnen

SAF verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen en/of deelname aan een survivalrun tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap/evenement. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd uit de administratie.

Artikel 4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SAF passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt SAF gebruik van de applicatie UVP van Survivakrun Bond Nederland (SBN). SAF bewerkt zelf de daarin verwerkte persoonsgegevens. Met andere verwerkers, waaronder BONDcenter en Doorbetalers, is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Artikel 5. Verantwoording, inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.2 Het bestuur houdt een verwerkingsregister bij m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. Tevens is vastgelegd welke functionarissen binnen SAF toegang hebben tot persoonsgegevens en deze kunnen bewerken;
5.1 Via het secretariaat van SAF kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SAF zal jouw verzoek in behandeling nemen en jou binnen een maand na ontvangst hierover informeren;
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop SAF jouw persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur of het secretariaat van SAF, bereikbaar via het e-mailadres secretariaat@survivalrunudenhout.nl.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan ons bestuur.

Artikel 6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

Het bestuur van SAF